top of page

CALVEA

CALVEA är idag ett företag vars hela verksamhet står och vilar på ett underliggande budskap om hållbarhet och kvalitet.

 

Vi befinner oss idag i en föränderlig omvärld där rådande idéer om tillväxt och lönsamhet har satts i gungning till följd av en ökad medvetenhet kring våra planetära begränsningar.

 

Träindustrin är sett utifrån detta perspektiv en sektor som har haft svårt att anpassa sig.

 

Vi har valt att gå emot ett rådande konsensus där volym och pressade priser fått diktera villkoren. CALVEA väljer istället att bygga ett varumärke kring något så till synes banalt som en trävara. Vi köper endast in de absolut bästa råvarorna från sågverk i norra Sverige, detta för att säkerställa att vi i vårt led kan leverera trävaror med betydligt längre hållbarhet än vad som varit typiskt för branschen de senaste 30 åren.

 

CALVEAs varumärke uppfattning är att kvalitet och hållbarhet är enda vägen framåt för industrin, det är denna övertygelse som är själva drivkraften bakom det vi gör. Vi har en handpåläggning och ett hantverk i våra produkter som idag gått förlorad inom svensk träindustri.

 

Sett till rådande trender vad det gäller konsumenternas ökade medvetenhet kring just långsiktig hållbarhet, så är eventuella konjunktursvängningar förhållandevis irrelevanta för vår lönsamhet. Detta på grund av att vår verksamhet inte står och faller med mängden volym vi kan leverera och till vilket pris, vi vilar på ett varumärke och en produkt som är i fas med sin samtid.

callans hemsida (kopia).png
bottom of page