top of page

Miljö och spårbarhet

Calvea AB har spårbarhetscertifiering för att du som kund ska känna dig trygg i att våra produkter är framtagna på ett omsorgsfullt sätt. Detta innebär att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och har ett kontrollerat ursprung. Vi följer de regelverk och krav som finns på marknaden vilket innefattar dokumenterad prestanda och kontinuerlig certifiering av våra produkter. Genom CATG certifieras våra produkter årligen för att garantera bästa möjliga hållbarhet för dig som kund.

bottom of page